Slovak word of the day

Myslieť – Think

Example:

Čo si myslíte? (formal) or Čo si myslíš?  (informal) – What do you think?

Take note:

Čo tým myslíš? or Čo máš na mysli? – What do you mean?

Advertisements

Slovak word of the day

Novoročné predsavzatia – New Year’s resolution

Example:

Moje novoročné predsavzatia pre tento rok je dokončiť svoje 33 vecí.

My New Year’s resolution for this year is to complete my 33 things.