Slovak word of the day

Myslieť – Think

Example:

Čo si myslíte? (formal) or Čo si myslíš?  (informal) – What do you think?

Take note:

Čo tým myslíš? or Čo máš na mysli? – What do you mean?

Advertisements

Slovak word of the day

Novoročné predsavzatia – New Year’s resolution

Example:

Moje novoročné predsavzatia pre tento rok je dokončiť svoje 33 vecí.

My New Year’s resolution for this year is to complete my 33 things.

 

Slovak Words of the day (probably also month)

I know, I know.  I have been very lazy.  I haven’t really learned a new Slovak word a day over the last several months.  I’m embarrassed and I’m not proud of it.  I will not give myself any excuses.  It was really all my fault.  I did, however, write down a few Slovak words that I frequently encounter.  Any tips on how not to be lazy?

Bude – It will be (infinitive form)

Budem – I will be

Ponuka – Offer

Dovera – Trust

Potreba – Need, Potreby – Needs

Potrebujem – I need

Riešenie – Solution

Dohoda – Agreement

Nedohoda – Disagreement

Vyjednávanie – Negotiation

Pripraviť sa – to prepare,  Pripaveny – Prepared

Slobodny – Single

ľudia – People

človek – Person

Miestnosť – Room, miestnosti (plural)