Slovak word of the day

Myslieť – Think

Example:

Čo si myslíte? (formal) or Čo si myslíš?  (informal) – What do you think?

Take note:

Čo tým myslíš? or Čo máš na mysli? – What do you mean?

Advertisements

Slovak word of the day

Veselé Vianoce – Merry Christmas

Example:

Prajem vám veselé Vianoce  – I wish you a merry Christmas

2013-12-21 16.47.43
Schönbrunn Palace Christmas Market in Vienna 2013